Bijeenkomst 10 november 2023

Aanwezig : ON3JT, ON6FI, ON2ADR
Bezoekers : ON7CFK, ON5RW
Verontschuldigd : ON7KY, ON1EE

Het was echt een natte en kille herfstavond met veel regen onderweg. Het heeft vermoedelijk wat afgeschrikt want we waren maar met vijf. Ook Remy was deze keer met de auto ipv fiets.
Een van de eerste gespreksonderwerpen was de factuur van het BIPT. Dit is het bedieningscertificaat dat normaal 5 jaar geldig is en dat je toelaat om een amateurstation te mogen bedienen (je “rijbewijs”). De jaarlijkse stationsvergunning komt er nog aan (voor je “hardware” thuis bvb).

Zoals beloofd zijn we door de slides gegaan van de Horizon 2023 UBA studiedag. Alle slides hier plaatsen is een beetje ondoenbaar, maar ik probeer samen te vatten.

BIPT

Je kan op eenvoudig verzoek een tijdelijke vergunning bekomen op secundaire basis voor een 30 kHz breed stukje band op 40 MHz. Voorwaarden zijn oa jaarlijks je log op deze band insturen.
Examens voorlopig op papier vanwege software perikelen, kijk goed na welk examen je krijgt vermits meerdere categorieën gelijktijdig deelnemen (radioamateurs, marifoon, luchtvaart, …).
Voorstel tot examendatum dien je te bevestigen, anders niet ingeschreven.

Ledenadministratie

De UBA telt 3069 leden waarbij de gemiddelde leeftij op 61 jaar ligt. Als we kijken naar Vlaanderen en Wallonia, dan daalt het in Vlaanderen met 4 leden en Wallonia stijgt met 16. Vooral in de provincies Oost- en West-Vlaanderen valt de daling hard op. Het is met -13 en -29 respectievelijk.

Financien

De begroting werd toegelicht en de grootste kost is vooral CQ-QSO, het magazine. Dit is 19% van het totale budget. Zou je CQ-QSO alleen digitaal maken, dan zal dit echter niet veel invloed hebben op de kosten. Het grootste deel zit in opmaak, niet in drukkosten. In totaal is er 198.480 euro begroot. Het grootste deel wordt voorzien door het lidgeld dat al 10 jaar hetzelfde is kunnen blijven. In theorie wordt er voorzien om 52.000 euro uit de reserves te gebruike, de praktijk is meestal anders.

Verkiezingen

Volgend jaar zijn er 5 mandaten te stemmen, buiten de gewone CM-DM verkiezingen. Men gaat proberen deze digitaal te laten verlopen. De lokale stemming van de CM zal nog op papier gebeuren. Mocht de digitale stemming goed verlopen dan is misschien de kier geopend om altijd digitaal te stemmen.

Structuur

Een moeilijk en lange presentatie die veel opvolgingen zal krijgen. De UBA is een vzw, wat zijn de lokale afdelingen? In vele gevallen is dit telkens een Feitelijke vereniging met persoonlijke aansprakelijkheid en andere gevolgen. Er zijn secties in vzw vorm, vooral als er onroerend goed is. Maar is dit de manier en volledig correct met de wet op vzw’s? Een omvangrijk dossier waarbij de secties op een gegeven moment een keuze moeten maken. Het moet ook voor andere verenigingen een kluwen zijn zoals bvb Fema, KWB, …

IT Services

Een uitgebreide presentatie van 49 slides van wat de UBA op IT vlak heeft aan te bieden. Het meest bekende is ongetwijfeld de mogelijkheid om een @uba email adres aan te vragen. Maar er is ook een online opleidingsplatform voorzien (Moodle) alsook de mogelijk om als afdeling een statische clubwebsite te laten hosten. Een paar maillists en uiteindelijk ook een chat en Instant Messaging platform (Matrix). Zeer uitgebreid, maar naar mijn mening niet geschikt voor iedereen.

Veel tekst om te lezen, maar we hebben natuurlijk ook nog wat andere gedaan. Vermits er 3 handheld toestellen van hetzelfde merk aanwezig waren ging het al snel daar over. Deze goedkope toestellen van Quansheng worden beschouwd als de Baofeng killers. Het blijft natuurlijk uitkijken hiermee, de harmonische onderdruking is niet schitterend, hierdoor heeft Zwitserland ze al verboden.
Echter zijn ze wel heel makkelijk te voorzien van nieuwe firmware die voordelen geeft (RX op 10m bvb, USB demodulatie, kleine verbeteringen in het schermpje). Volgende maand voorzien we een workshop hierover.

Het idee van een vossenjacht wordt neutraal onthaald. Het is niet de bedoeling om als een bezetene tegen 120 over de 50 km wegen te vliegen of 35 toertjes op een rond put te maken om de vos uit te peilen. Maar bvb wie maakte de minste kilometers, … De voorkeur gaat eerder uit naar lokaliseren te voet. Zoiets kan in de Averegten zonder problemen. Ideaal is het voor iedereen toegankelijk met een handheld en wat hulpmiddeltjes. Wordt nog aan gewerkt, ik heb onderdelen onderweg om een zender te bouwen. Alvast een paar filmpjes van wat ik in gedachte heb :

Afsluiten deden we met nog een paar gekke Australiers :
https://www.youtube.com/watch?v=FRxmR0ICvTM
https://youtu.be/LoQZYfhGptc?si=4pHHZFGea6BpEh7A

Net voor vertrek aan het lokaal was het nog droog, maar op de allerlaatste moment was afsluiten van deur weer in een regenbui. Ach ja.