UBA DX Contest 2022

De Koninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs nodigt iedereen uit om deel te nemen aan deze wedstrijd, die de hoge bescherming van de Europese Unie geniet.
De 35ste EUROPEAN UNION TROPHY zal toegekend worden aan de hoogst scorende Single Operator High Power en de Single Operator Low Power uit een land van de Europese Unie zowel voor de SSB als de CW competitie.

1 – Doel

Zoveel mogelijk Belgische en andere radioamateurs contacteren en een manier voorzien om de Belgische awards te werken.

2 – Contestperiode

SSB – van 29 januari tot 30 januari 2022 (begint ieder jaar op de laatste zaterdag van januari).
CW – van 26 februari tot 27 februari 2022 (begint ieder jaar op de laatste zaterdag van februari).
Van 13:00 UTC op zaterdag tot 13:00 UTC op zondag.

De rest kan je best verder lezen op de site van de UBA : https://www.uba.be/nl/hf/contestreglementen/uba-dx-contest-reglementen