Contest Maart 2005

Bij aankomst door Pedro ON7WP en Carl ON7NH bleek de plaats in de berm waar we normaal parkeren helemaal ingesneeuwd was. De geruimde sneeuw van de straat lag daar een dikke meter opeengepakt.

Toevallig kwam er een sneeuwploeg voorbij en met de nodige overredingskracht (drinkgeld) heeft de brave man een stuk vrijgemaakt in de berm voor de contestvrachtwagen. Velen zullen nog de temperaturen van -10 graden Celcius herinneren.