Bijeenkomst vrijdag 13 oktober 2023

Aanwezig : ON3JT, ON6FI, ON2ADR, ONL13149
Bezoekers : ON7KY, ON7CFK, ON3LWS, ON5RW, ON1EE, ON7WP

De dag was warm begonnen, maar onderweg naar het lokaal viel er al duidelijk serieus wat regen. Ter plekke nog niets van te merken.
Omdat ik wat vroeger was had ik even aan de opstelling van de tafels “geprutst” om een eilandje te creeren zodat we meer bij elkaar konden zitten. De eerdere opstellingen gaven meer een schoolklasje opstelling wat onderling converseren wat moeiljker maakt.

We mochten ook Ron, ON1EE verwelkomen, nog niet zo heel lang amateur en op zoek naar info om een station thuis op te zetten. Vermits we ook deze keer de mobiliteitsstatistieken vullen met 8 wagens en 2 fietsen beginnen we parkeerproblemen te ondervinden. Zeker omdat er nog een ziekenwagen van het Rode Kruis buiten stond.

Remy stelde de vraag hoe het nu zit om een transceiver in de auto te mogen gebruiken naar aanleiding van aangekondigde controles. Gisteren (zaterdag) was ik naar Horizon 2000, de studiedag voor de afdelingsvoorzitters en andere kaderleden van de UBA. Daar werd de vraag ook terloops gesteld. Ook daar was het antwoord : het mag. De transceiver moet vast gemonteerd zijn, je mag de spreeksleutel (mooi he) gebruiken. Een toestel met een scherm mag je niet vasthouden, maw een gsm, losse gps of een handheld. Natuurlijk heb je ook toestellen met een scherm in de microfoon.
Een agent gaat geen verschil maken tussen al deze toestellen, daarom altijd handig om geen aanleiding tot te geven. Er werd ook op gewezen (wat we vrijdag ook al zeiden) is dat men altijd artikel 8.3 van de wegcode kan inroepen :

8.3. Elke bestuurder moet in staat zijn te sturen, en de vereiste lichaamsgeschiktheid en de nodige kennis en rijvaardigheid bezitten.
Hij moet steeds in staat zijn alle nodige rijbewegingen uit te voeren en voortdurend zijn voertuig of zijn dieren goed in de hand hebben.

8.4. Behalve wanneer zijn voertuig stilstaat of geparkeerd is, mag de bestuurder geen mobiel elektronisch apparaat met een scherm gebruiken, vasthouden noch manipuleren, tenzij het in een daartoe bestemde houder aan het voertuig bevestigd is.

Als ik nog ergens meer info kan vinden, dan bespreken we dat nog wel. In artikel 8.4 is stilstaan niet hetzelfde als wachten voor het rode licht.

Er werd nog verder kennis gemaakt met elkaar en niet veel later kon ON7WP ons nog wat uitleg geven over de stilte op de Geelse repeaterfrequentie. Details van de repeater kan je hier vinden : https://www.qrz.com/db/ON0KVG

Deze repeater staat mee in een uitgebreid netwerk : http://svxportal.on4akh.be/list_reciver.php
Maak je gebruik van één van deze repeaters, dan ben je ook te horen via de andere repeaters. Zo kan je een qso maken op de repeater van Geel en de tegenpartij wandelt op de dijk van Oostende. De onderlinge connectie verloopt via internet.

Na nog wat ervaringen en verhalen was het tijd om huiswaarts te keren, ondertussen waren er al een paar regenvlagen gepasseerd en werd het toch merkbaar frisser. De herfst is ingezet.