Kofferbakverkoop sectie LIR

Een leuk nieuwtje uit LIR :

Zoals reeds eerder aangekondigd en gepubliceerd, vindt op zaterdag 31/8 op het Fort van Lier vanaf 13.00 u een kofferbakverkoop plaats. Alle radioamateurs zijn hartelijk welkom om vanuit hun kofferbak amateurradiospullen te koop aan te bieden.

Om een en ander in goede banen te leiden, volgende afspraken :

  • De Lierse Radioamateurs zullen een tent zetten voor hun lokaal. Daarin zullen toestellen en apparatuur uit de nalatenschap van o.a. ON4AT en ON4AO te koop aangeboden worden. De opbrengst hiervan gaat integraal naar de erfgenamen.
  • De amateurs die uit hun kofferbak wensen te verkopen, stellen hun auto’s op met hun voorkant naar de gracht of de afsluitdraad zodat de kofferbakken naar het midden van de parking wijzen.
  • De parking links van ons lokaal, Lierse Fortschutters, dient vrij te blijven alsook de doorgang daar naartoe.
  • Bij grote opkomst zal ook de centrale weide geopend worden.
  • De deelname is gratis.
  • In het lokaal van de Lierse Radioamateurs zal drank verkrijgbaar zijn. Deze dient ter plekke cash afgerekend.

Eddy ON4CDE en Marc ON5OT zullen de verkoop in de tent in goede banen leiden, binnen zorgen Herman ON4AQC en Leo ON6LK voor ‘ den toog ‘ .

Men zegge het voort,

73, 88,

Leo ON6LK